Einwegpaletten

IMG_5261IMG_5260Einwegpalette_120X80

Einweg Paletten Einweg Paletten Einweg Paletten
gebraucht/neu gebraucht/neu gebraucht/neu
Abm. 800x1200mm
IPPC behandelt
Tragkraft 500kg
Abm. 1000x1200mm
IPPC behandelt
Tragkraft 500kg
Abm. 800x1200mm
IPPC behandelt
Tragkraft 1200 kg